BHING: Učenici na kvizu znanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju i saobraćajnoj kulturi ostvarili odlične rezultate (FOTO)

Danas (10.12.2020) je u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli održan kviz zanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju i saobraćajne kulture. Na Kvizu znanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju i saobraćajnoj kulturi Tuzla učestvovalo je sedam srednjih škola koje u svom sastavu imaju strukovna usmjerenja iz oblasti saobraćaja. Svi učesnici kviza po školama imali su različite majice sa nazivom škole i stučnog usmjerenja i logom KVIZ ZNANJA.

Na takmičenju je učestvovalo ukupno 11 timova (44 učenika) koji su predstavljali 7 škola na nivou TK, a to su: JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla, JU Mješovita srednja škola, Banovići, JU Mješovita srednja škola,Doboj Istok, JU Mješovita srednja škola, Gračanica, JU Mješovita srednja škola «Hasan Kikić», Gradačac, JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola, Lukavac, JU Mješovita srednja škola, Srebrenik. 

Danas smo zaključili još jedan kviz, drugi po redu BHING-a sa odličnim rezultatima.

Pobjedu su odnijeli JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla (Tehničar drumskog saobraćaja)dok su drugo mjesto dijelile JU Mješovita srednja škola «Hasan Kikić», Gradačac i JU Mješovita srednja škola, Gračanica (Tehničari za bezbjednost drumskog saobraćaja).

Cilj ovog projekta je doprinos povećanju stepena sigurnosti u saobraćaju na Tuzlanskom kantonu kroz podizanje nivoa znanja kod srednjoškolaca o sigurnosti u saobraćaju, saobraćajnim pravilima, pravilima ponašanja u saobraćaju, saobraćajnoj kulturi i posljedicama nepoštivanja saobraćajnih pravila i propisa.

Kako bi se uticalo na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i povećanje sigurnosti djece i mladih u saobraćaju, a na djeci/mladima zanimljiv i motivirajući način, kroz edukaciju i takmičenje, ovaj projekat je podigao njihov nivo znanja o sigurnosti saobraćaja, saobraćajnim pravilima, pravilima ponašanja u saobraćaju, saobraćajnoj kulturi i posljedicama nepoštivanja saobraćajnih pravila i propisa.

Danas smo zaključili još jedan kviz, drugi po redu BHING-a sa odličnim rezultatima.

Pobjedu su odnijeli JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla (Tehničar drumskog saobraćaja)dok su drugo mjesto dijelile JU Mješovita srednja škola «Hasan Kikić», Gradačac i JU Mješovita srednja škola, Gračanica (Tehničari za bezbjednost drumskog saobraćaja).

Cilj ovog projekta je doprinos povećanju stepena sigurnosti u saobraćaju na Tuzlanskom kantonu kroz podizanje nivoa znanja kod srednjoškolaca o sigurnosti u saobraćaju, saobraćajnim pravilima, pravilima ponašanja u saobraćaju, saobraćajnoj kulturi i posljedicama nepoštivanja saobraćajnih pravila i propisa.

Kako bi se uticalo na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i povećanje sigurnosti djece i mladih u saobraćaju, a na djeci/mladima zanimljiv i motivirajući način, kroz edukaciju i takmičenje, ovaj projekat je podigao njihov nivo znanja o sigurnosti saobraćaja, saobraćajnim pravilima, pravilima ponašanja u saobraćaju, saobraćajnoj kulturi i posljedicama nepoštivanja saobraćajnih pravila i propisa.