NAŠ CILJ

Cilj ovog projekta je doprinos povećanju stepena sigurnosti u saobraćaju na Tuzlanskom kantonu kroz podizanje nivoa znanja kod srednjoškolaca o sigurnosti u saobraćaju, saobraćajnim pravilima, pravilima ponašanja u saobraćaju, saobraćajnoj kulturi i posljedicama nepoštivanja saobraćajnih pravila i propisa.

 

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK u partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja i nauke, Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona, Ministarstvom unutrašnjih poslova i srednjim školama sa područja Tuzlanskog kantona organizuje „Kviz znanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju i saobraćajne kulture“.

3,022

Saobraćajnih nezgoda u 2021.
godini (TK)

1,861

Saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom u 2021. (TK)

1,161

Saobraćajnih nezgoda sa poginulim ili povrijeđenim osobama u 2021. (TK)

35

Izgubljenih života u saobraćajnim nezgodama u 2021. (TK)

Fotografije sa Kviza Znanja održanog 2021. godine

Fotografije sa Kviza Znanja održanog 2020. godine

Fotografije sa Kviza Znanja održanog 2019. godine

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK
Ministarstvo obrazovanja i nauke TK
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK