NAŠ CILJ

Cilj ovog projekta je doprinos povećanju stepena sigurnosti u saobraćaju na Tuzlanskom kantonu kroz podizanje nivoa znanja kod srednjoškolaca o sigurnosti u saobraćaju, saobraćajnim pravilima, pravilima ponašanja u saobraćaju, saobraćajnoj kulturi i posljedicama nepoštivanja saobraćajnih pravila i propisa.

 

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK u partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja i nauke, Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona, Ministarstvom unutrašnjih poslova i srednjim školama sa područja Tuzlanskog kantona organizuje „Kviz znanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju i saobraćajne kulture“.

34,519

Saobraćajnih nezgoda u 2019.
godini

27,263

Saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom u 2019.

7,256

Saobraćajnih nezgoda sa poginulim ili povrijeđenim osobama u 2019.

261

Izgubljenih života u saobraćajnim nezgodama u 2019.

Fotografije sa Kviza Znanja održanog u Tuzli 29. novembra 2019.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK
Ministarstvo obrazovanja i nauke TK
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK