NAŠ CILJ

Cilj ovog projekta je doprinos povećanju stepena sigurnosti u saobraćaju na Tuzlanskom kantonu kroz podizanje nivoa znanja kod srednjoškolaca o sigurnosti u saobraćaju, saobraćajnim pravilima, pravilima ponašanja u saobraćaju, saobraćajnoj kulturi i posljedicama nepoštivanja saobraćajnih pravila i propisa.

 

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK u partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja i nauke, Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona, Ministarstvom unutrašnjih poslova i srednjim školama sa područja Tuzlanskog kantona organizuje „Kviz znanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju i saobraćajne kulture“.

3,022

Saobraćajnih nezgoda u 2021.
godini (TK)

1,861

Saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom u 2021. (TK)

1,161

Saobraćajnih nezgoda sa poginulim ili povrijeđenim osobama u 2021. (TK)

35

Izgubljenih života u saobraćajnim nezgodama u 2021. (TK)

Fotografije sa Kviza Znanja održanog 2022. godine

Fotografije sa Kviza Znanja održanog 2021. godine

Fotografije sa Kviza Znanja održanog 2020. godine

Fotografije sa Kviza Znanja održanog 2019. godine

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK
Ministarstvo obrazovanja i nauke TK
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK