Background Circle Background Circle

Kviz Znanja će biti održan uz pomoć online platforme za kvizove “Kahoot”. U nastavku možete pronaći 4 kviza koji služe za vježbu i pripremu učesnika/ca. Prije pokretanja kvizova za vježbu molimo da preuzmete i pročitate uputstva koja su pripremili organizatori.